Chào mừng bạn đến với Thuốc Quý Trong Vường | Sàn Đông Dược , hãy đăng ký kênh để nhận các video mới   Click to listen highlighted text! Chào mừng bạn đến với Thuốc Quý Trong Vường | Sàn Đông Dược , hãy đăng ký kênh để nhận các video mới Powered By DVMS co.,ltd
Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ Thuốc Quý Trong Vườn !

Tra cứu thuốc nam, thuốc bắc, bệnh lý

Đông Dược (Thuốc Nam, Thuốc Bắc)

Cây Sẽ Ri
Xem chi tiết ở phần dưới

Sậy
Xem chi tiết ở phần dưới

Sừng dê
Xem chi tiết ở phần dưới

Cỏ xước
Xem chi tiết ở phần dưới

Vuốt hùm
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Mallotus Glabriusculus (Kurz) Pax & Hoffm
Thuộc bộ: Thầu dầu hay Euphorbiaceae
Thuộc họ: Sơ ri
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc: Gaultheria fragrantissima Wall
Thuộc bộ: Đổ quyên hay Ericaceae
Thuộc họ: Thạch Nam
Thuộc ngành: Thực vật

Cau đất
Xem chi tiết ở phần dưới


Xem chi tiết ở phần dưới

Mạy chỉ chăm
Xem chi tiết ở phần dưới

Hồng xiêm
Xem chi tiết ở phần dưới

Đại phúc bì
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Aganosma Acuminata (Roxb.) G. Don
Thuộc bộ: Trúc đào hay Apocynaceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Nhót
Xem chi tiết ở phần dưới

Giun đất
Xem chi tiết ở phần dưới

Đậu đỏ
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc:
Thuộc bộ: Chưa xác định hay
Thuộc họ: Chưa xác định
Thuộc ngành: Chưa xác định

Trạch quách
Xem chi tiết ở phần dưới

Ruối leo
Xem chi tiết ở phần dưới

Bứa
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Artemisia maritima L.
Thuộc bộ: Cúc hay Asteraceae
Thuộc họ: Asterales
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc: Eleutherine subaphylla Gagnep.
Thuộc bộ: La dơn hay Iridaceae
Thuộc họ: Măng Tây
Thuộc ngành: Chưa xác định

Cây Thổ Tam Thất
Xem chi tiết ở phần dưới

Mã tiền thảo
Xem chi tiết ở phần dưới

Dầu giun
Xem chi tiết ở phần dưới

Tai chua
Xem chi tiết ở phần dưới

Bạch đàn lá liễu
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Boerhavia Diffusa L. (B. repens L.)
Thuộc bộ: Hoa phấn hay Nyctaginaceae
Thuộc họ: Trúc Đào
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc: Ipomoea Pes Tigridis L
Thuộc bộ: Bìm bìm hay Convolvulaceae
Thuộc họ:
Thuộc ngành: Chưa xác định

Hoa giẻ
Xem chi tiết ở phần dưới

Tam lăng
Xem chi tiết ở phần dưới

Vông vang
Xem chi tiết ở phần dưới

Sì to
Xem chi tiết ở phần dưới

Bọ cạp
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Grewia Paniculata Roxb. Ex DC
Thuộc bộ: Đay hay Tìliaceae
Thuộc họ: Bông
Thuộc ngành: Thực vật

Rong mơ hay rau mơ. (Sargassum hoặc Herba Sargassi) là toàn tảo rửa sạch phơi hay sấy khô của nhiều loài tảo khác nhau như dương thê tái Sangassum fusiforme (Harv). Setch., Hải khảo tử Sargassum pallidum (Turn. C. Ag.) hoặc một loài tảo Sargassum sp. Khác đều thuộc họ Rong mơ Sargassaceae.

Tam thất nam
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Ophiopogon japonicus (L.f) Ker-Gawl.
Thuộc bộ: Huyết bì thảo hay Haemodoraceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc:
Thuộc bộ: Cúc hay Asteraceae
Thuộc họ: Asterales
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Tầm phỏng
Xem chi tiết ở phần dưới

Quao nước
Xem chi tiết ở phần dưới

Cỏ thiên thảo
Xem chi tiết ở phần dưới

Mỏ quạ
Xem chi tiết ở phần dưới

Hoa hiên
Xem chi tiết ở phần dưới

Khương hoạt
Xem chi tiết ở phần dưới

Xương Khô
Xem chi tiết ở phần dưới

Xống Rắn
Xem chi tiết ở phần dưới

Dây thường xuân
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Ventilago Cristata Pierre
Thuộc bộ: Táo hay Rhamnaceae
Thuộc họ: Hoa hồng
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Hoắc Hương Núi
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc tặc
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Croton Crassifolius Geiseler
Thuộc bộ: Thầu dầu hay Euphorbiaceae
Thuộc họ: Sơ ri
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Sơn từ cô
Xem chi tiết ở phần dưới

Cô La
Xem chi tiết ở phần dưới

Cỏ tím
Xem chi tiết ở phần dưới

Thạch cao
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Mussaenda pubescens Ait. f
Thuộc bộ: Cà phê hay Rubiaceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Thực vật

Tắc Kè
Xem chi tiết ở phần dưới

Táo ta
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Pleomele cochinchinensis (Lour.) Merr. ex Gagnep.
Thuộc bộ: Hoa môi (Húng) hay Lamiaceae
Thuộc họ: Lamiales
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Thạch quyết minh
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: hysanolaena latifolia (ROXB. EX HORNEM.) HONDA
Thuộc bộ: Lúa, Hòa thảo hay Poaceae 3
Thuộc họ: Lúa
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Đài hái
Xem chi tiết ở phần dưới

Đậu Chiều
Xem chi tiết ở phần dưới

Ngọc trúc
Xem chi tiết ở phần dưới

Hương nhu
Xem chi tiết ở phần dưới

Cô ca
Xem chi tiết ở phần dưới

Mận
Xem chi tiết ở phần dưới

Cải bắp
Xem chi tiết ở phần dưới

Cỏ diệt ruồi
Xem chi tiết ở phần dưới

Quýt Trần Bì
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Canna indica L. = Canna edulỉs Ker Gawl.)
Thuộc bộ: Chuối hoa hay Cannaceae
Thuộc họ: Gừng
Thuộc ngành: Chưa xác định

Thổ Cao Ly Sâm
Xem chi tiết ở phần dưới

Gạo
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: ưvaria micrantha (A.DC.) Hook.f. et Thoms.
Thuộc bộ: Na hay Annonaceae
Thuộc họ: Magnoliales
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Cốt khi muồng
Xem chi tiết ở phần dưới

Quy là về, vì vị thuốc này có tác dụng điều khí, nuôi huyết, làm cho huyết đang loạn xạ trở về chỗ củ do đó có tên như vậy.


Tên khoa hoc: Eurycoma longifolia Jack.Subsp. Longifolia
Thuộc bộ: Chưa xác định hay
Thuộc họ: Chưa xác định
Thuộc ngành: Thực vật


Tên khoa hoc: Plantago major L.
Thuộc bộ: Mã Tiền hay Loganniaceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Râu hùm
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Tên khoa học: Paederia lanuginosa Wall.
Thuộc bộ: Cà phê hay Rubiaceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc: Eucalyptus maculata var. citriodora
Thuộc bộ: Sim hay Myrtaceae
Thuộc họ: Sim
Thuộc ngành: Chưa xác định


Tên khoa hoc: Hydnophytum Formicarum Jack
Thuộc bộ: Cà phê hay Rubiaceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Chưa xác định


Tên khoa hoc: Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Thuộc bộ: Schizaeaceae hay Schizaeaceae
Thuộc họ: Schizaeales
Thuộc ngành: Dương xỉ

Gừa
Xem chi tiết ở phần dưới

Hoàng Liên Ô Rô
Xem chi tiết ở phần dưới

Thổ Hoàng Liên
Xem chi tiết ở phần dưới

Dâu tằm
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Thuộc bộ: Bàng hay Combretaceae
Thuộc họ: Sim
Thuộc ngành: Chưa xác định


Tên khoa hoc: Strychnos nux-vomica L
Thuộc bộ: Gọng vó hay Droseraceae
Thuộc họ: Malvales
Thuộc ngành: Hạt kín


Tên khoa hoc: Oxalis corniculata L.
Thuộc bộ: Chua me đất hay Oxalidaceae
Thuộc họ: Chua me đất
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc: Abelmoschus Esculentus (L.) Moench
Thuộc bộ: Bông hay Malvaceace
Thuộc họ: Dầu
Thuộc ngành: Ngọc Lan


Tên khoa hoc: Vitex glabrata R.Br.
Thuộc bộ: Cỏ roi ngựa hay Verbenaceae
Thuộc họ: Sim
Thuộc ngành: Thực vật

Chua me đất hoa vàng
Xem chi tiết ở phần dưới

Chanh trường
Xem chi tiết ở phần dưới

Ráy
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Passiflora foetida L
Thuộc bộ: Thầu dầu hay Euphorbiaceae
Thuộc họ: Sơ ri
Thuộc ngành: Thực vật

Chuối rừng
Xem chi tiết ở phần dưới

Tàm sa
Xem chi tiết ở phần dưới

Kế sữa (cúc gai)
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Antidesma gracile Hemsl
Thuộc bộ: Thầu dầu hay Euphorbiaceae
Thuộc họ: Sơ ri
Thuộc ngành: Chưa xác định

Sung
Xem chi tiết ở phần dưới

Duyên Đơn
Xem chi tiết ở phần dưới

Ngải chân vịt
Xem chi tiết ở phần dưới

Tre
Xem chi tiết ở phần dưới

Cát Sâm
Xem chi tiết ở phần dưới

Tầm bóp
Xem chi tiết ở phần dưới

Cẩu tích
Xem chi tiết ở phần dưới

Rắn biến
Xem chi tiết ở phần dưới

Bèo tây
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: olyscias fruticosa (L.) Harms.
Thuộc bộ: Ngũ gia bì, Nhân Sâm hay Araliaceae
Thuộc họ: Hoa tán
Thuộc ngành: Ngọc Lan

Da voi
Xem chi tiết ở phần dưới

Bìm bịp
Xem chi tiết ở phần dưới

Lộc Giác
Xem chi tiết ở phần dưới


Tên khoa hoc: Uncaria Homomalla Miq. (U. tonkinensis Havil.)
Thuộc bộ: Cà phê hay Rubiaceae
Thuộc họ: Long đởm
Thuộc ngành: Chưa xác định

Click to listen highlighted text! Powered By DVMS co.,ltd