ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

doc-hoat-ki-sinh-thang

 ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG (Bút hoa y kính)

 

Thành phần

 • Cẩu tích                       8g
 • Ngưu tất                       4g
 • Tang ký sinh                 4g
 • Chích thảo                    2g
 • Phòng phong                 4g
 • Tần giao                        4g
 • Độc hoạt                        4g
 • Phục linh                        4g
 • Tế tân                            1.2g
 • Đương quy                      8g
 • Quế tâm                           2g
 • Uy linh tân                        4g

Dạng bào chế

 • Dạng thuốc sắc

Chỉ định

 • Trị sau khi sinh lưng đau do phong gây ra

Liều dùng

Sắc uống

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.