Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)

Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)
Xem chi tiết ở phần dưới

Trầm hương thăng giáng tán

Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)

Thành phần:

 • Bạch truật                                   40g
 • Kha tử                                        20g
 • Tam lăng                                     80g
 • Chích thảo                                 160g
 • Khương hoàng                           160g
 • Tân lang                                      10g
 • Đại phúc bì                                  20g
 • Mạch nghiệt                                 40g
 • Thần khúc                                   40g
 • Hậu phác                                     40g
 • Nga truật                                      80g
 • Trầm hương                                 10g
 • Hồng hoa                                     160g
 • Nhân sâm                                     20g
 • Trần bì                                         160g
 • Ích trí nhân                                    80g
 • Ô dược                                         40g
 • Tử tô (lá)                                       40g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị khí không thăng giáng được, hông và cơ đau như kim đâm, ngực có bỉ khối.

Liều dùng: Ngày uống 16g.

Ghi chú: Bài này còn gọi là Trầm Hương Đạo Khí Tán.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.