Tứ vị chỉ thực tán (Y học nhập môn)

Tứ vị chỉ thực tán (Y học nhập môn)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tứ vị chỉ thực tán

Tứ vị chỉ thực tán (Y học nhập môn)

Thành phần:

  • Bạch thược (sao rượu)                             20g
  • Nhân sâm (sấy gừng)                               20g
  • Chỉ thực (sao vàng)                                  40g
  • Xuyên khung                                            20g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột) và thuốc sắc.

Chỉ định: Trị hai bên hông sườn đau, can khí thiếu.

Liều dùng: Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, thêm gừng 5 lát, táo 2 quả, sắc uống.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.