Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)

Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)
Xem chi tiết ở phần dưới

Can thận kiêm trị thang

Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)

Thành phần:

  • Bạch giới tử (sao)                        12g
  • Sơn chi (sao đen)                          4g
  • Bạch thược (sao)                          8g
  • Sơn thù                                       20g
  • Cam thảo                                     12g
  • Thục địa                                       40g
  • Đương quy                                   40g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị hông sườn đau.

Liều dùng: Sắc 600ml nước còn 200ml, chia 2 lần uống nóng.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.