Chỉ thực cửu bạch quế chi thang (Kim quỹ yếu lược)

Chỉ thực cửu bạch quế chi thang (Kim quỹ yếu lược)
Xem chi tiết ở phần dưới

Chỉ thực cửu bạch quế chi thang

Chỉ thực cửu bạch quế chi thang (Kim quỹ yếu lược)

Thành phần: 

  • Chỉ thực                              160g
  • Hậu phác                             160g
  • Thiết lâu thực                      1 quả
  • Cửu bạch                              32g
  • Quế chi                                 40g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị đau ngực, đầy trướng, hông sườn đầy dồn lên ngực.

Liều dùng: Sắc uống.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.