TỬ THẠCH ANH HOÀN

TỬ THẠCH ANH HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

tu-thach-anh-hoan

TỬ THẠCH ANH HOÀN (Thánh tế tổng lục)

1. Thành phần

 • A giao                                         20g
 • Lộc giác giao                               40g
 • Thạch hộc                                   40g
 • Bá tử nhân                                  20g
 • Mạch môn                                    60g
 • Thục địa                                      40g
 • Bạch thược                                  20g
 • Mộc hương                                  20g
 • Trư linh                                        28g
 • Chích thảo                                   20g
 • Ngưu tất                                      40g
 • Tục đoạn                                     28g
 • Đỗ trọng                                      40g
 • Nhân sâm                                    20g
 • Tử thạch anh                               40g
 • Đơn sâm                                     40g
 • Phòng phong                               20g
 • Tỳ giải                                         28g
 • Đương quy                                  28g
 • Phụ tử                                        28g
 • Vũ dư lương                               28g
 • Hoàng kỳ                                    20g
 • Quế tâm                                     20g
 • Xuyên khung                               28g
 • Khương hoạt                               28g
 • Tế tân                                         20g

2. Dạng bào chế

 • Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

3. Chỉ định:

 • Trị phụ nữ hư tổn, huyết hải bị lạnh, lưng gối và khớp đau (do lạnh), tâm thần hư phiền, khí huyết không đều.

4. Liều dùng:

 • Ngày uống 16 - 20 g với rượu lúc đói

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.