NHỊ CHÍ HOÀN

NHỊ CHÍ HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

nhi-chi-hoan

NHỊ CHÍ HOÀN  (Lục khoa chuẩn thằng)

1. Thành phần:

  • Đỗ trọng                         80g
  • Phá cố chỉ                      80g
  • Quế tâm                         20g
  • Lộc giác sương              20g
  • Phụ tử (chế)                   20g
  • Thanh diêm                    12g
  • Lộc nhung                      20g


2. Dạng bào chế

  • Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm viên.

3. Chỉ định:

  • Trị đau lưng do thận

4. Liều dùng:

  • Ngày uống 8 - 12g

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.