Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)

Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tiểu long hội hoàn

Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)
 

Thành phần:
•    Đại hoàng                       12g
•    Long đởm thảo                12g
•    Sơn chi                           12g
•    Đương quy                      12g
•    Lô hội                              12g
•    Xạ hương                        1 ít
•    Hoàng liên                       12g
•    Mộc hương                       4g
•    Xuyên khung                   16g
Bào chế: Dạng thuốc hoàn. tán bột, làm hoàn.
Chỉ định: Trị khí bị uất, hông sườn đau do can đởm hỏa thịnh.
Liều dùng: Ngày uống 18 - 12g với nước sắc Gừng.
Ghi chú: Liều lượng này theo TQYHĐT Điển, còn liều lượng theo THDYPTĐ Toàn lại rất cao.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.