Xạ hương hoàng ( Dương thị)

Xạ hương hoàng ( Dương thị)
Xem chi tiết ở phần dưới

Xạ hương hoàng

Xạ hương hoàng ( Dương thị)

Thành phần:

  • Ba đậu xương                  16g
  • Mộc hương                      40g
  • Xạ hương                          4g
  • Hồ tiêu                             40g
  • Toàn yết                           16g

Bào chế: Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn. Chu sa bọc ngoài.

Chỉ định: Trị hông đau, hồ sán.

Liều dùng: Ngày uống 2 - 4g

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.