Ý dĩ nhân hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)

Ý dĩ nhân hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Ý dĩ nhân hoàn

Ý dĩ nhân hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần:

 • Bá tử nhân                         20g
 • Ngưu tất                            12g
 • Tế tân                                20g
 • Cam thảo                           40g
 • Nhân sâm                          20g
 • Thạch hộc                           8g
 • Chỉ xác                              20g
 • Phụ tử                               20g
 • Xuyên khung                      20g
 • Đào nhân                           40g
 • Sinh địa                             12g
 • Ý dĩ nhân                           40g
 • Đương quy                         20g

Bào chế: Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

Chỉ định: Trị hông sườn đau, tay chân cứng.

Liều dùng: Ngày uống 12 - 16g với rượu ấm.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.