Khương hoạt đương quy thang ( chứng trị chuẩn thằng)

Khương hoạt đương quy thang ( chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

khuong-hoat-duong-quy-khang.jpg

Bài thuốc Khương hoạt đương quy thang
 ( chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần :

  • Đào nhân              3,2g
  • Hồng hoa              3,2g
  • Quế chi                 2,8g
  • Độc hoạt                  4g
  • Khương hoạt           4g
  • Sài hồ                      6g
  • Đương quy              4g
  • Phòng phong          4g
  • Xuyên Khung          4g
  • Hoàng bá                4g 

Bào chế : Dạng thuốc sắc

Chỉ định: Trị lưng và thắt lưng đau

Liều dùng : sắc uống

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.