Thược dược tán (Chứng trị chuẩn thằng)

Thược dược tán (Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thược dược tán

Thược dược tán (Chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần: 

  • Bạch thược                                    40g
  • Huyền hồ sách                                40g
  • Hương phụ tử                                 80g
  • Nhục quế                                        40g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột)

Chỉ định: Trị phụ nữ hông sườn đau.

Liều dùng: Ngày uống 8g.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.