TIẾT MỘC HÒA TRUNG PHÁP

TIẾT MỘC HÒA TRUNG PHÁP
Xem chi tiết ở phần dưới

tiet-moc-hoa-trung-phap

TIẾT MỘC HÒA TRUNG PHÁP (Trung y kinh nghiệm phương)

1. Thành phần:

 • Bạch tật lê                    12g
 • Qua lâu                        12 g
 • Trúc lịch                       12 g
 • Quất hồng                     6g
 • Tuyền phúc hoa                  12 g
 • Hòe hoa                              3 cái
 • Thanh nhụy quản                 3 vỏ
 • Ty qua lạc                           12 g


2. Dạng bào chế:

 • Dạng thuốc sắc

3. Chỉ định:

 • Trị hông sườn đau, khí nghịch, đờm.

4. Liều dùng:

 • sắc uống.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.