THẬN KHÍ HOÀN NHAN VỊ

THẬN KHÍ HOÀN NHAN VỊ
Xem chi tiết ở phần dưới

than-khi-hoan-nhan-vi

THẬN KHÍ HOÀN NHAN VỊ (Tế sinh)

1. Thành phần:

 • Bạch linh                               30g
 • Quan quế                              16g
 • Thục địa                                 16g
 • Mẫu đơn bì                            30g
 • Sơn dược                              30g
 • Trạch tả                                  30g
 • Ngưu tất                                 16g
 • Sơn thù nhục                          30g
 • Xa tiền tử                                30g
 • Phụ tử                                    30g


2. Dạng bào chế:

 • Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

3. Chỉ định:

 • Trị thận hư, lưng và đùi sưng, tiểu không điều hòa.

4. Liều dùng:

 • Ngày 8 - 12 g với nước cơm, lúc đói.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.