Hà gian cát căn thang ( Y lược giải âm)

Hà gian cát căn thang ( Y lược giải âm)
Xem chi tiết ở phần dưới

Hà gian cát căn thang

Hà gian cát căn thang ( Y lược giải âm)

Thành phần:

  • Bạch thược                               8g
  • Chích thảo                                 2g
  • Quế chi                                     4g
  • Cát căn                                     8g
  • Đảng sâm                                12g
  • Tế tân                                       2g
  • Chỉ xác                                     2g
  • Phòng phong                             4g
  • Xuyên khung                             4g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị hai bên hông sườn đau.

Liều dùng: sắc uống

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.