Hương quất thang (Tô trầm lương phương)

Hương quất thang (Tô trầm lương phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Hương quất thang

Hương quất thang (Tô trầm lương phương)

Thành phần:

  • Bán hạ (chế)                        12g
  • Hương phụ tử                      12g
  • Cam thảo                              4g
  • Quất hồng                            12g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị thất tình tổn thương, bụng và hông sườn đầy trướng.

Liều dùng: sắc uống.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.