THIÊN MÔN ĐÔNG HOÀN

THIÊN MÔN ĐÔNG HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

thien-mon-dong-hoan

THIÊN MÔN ĐÔNG HOÀN (Chứng trị chuẩn thằng)

1. Thành phần

 • Kê nội kim                                      3 bộ
 • Khổ sâm                                         40g
 • Lộc nhung                                       60g
 • Mẫu lệ                                            80g
 • Ngũ vị tử                                        60g
 • Nhục thung dung                             60g
 • Qua lâu căn                                    60g
 • Tang phiêu diêu                             10g
 • Thiên môn                                      60g
 • Xích thạch chi                                60g
 • Thổ qua (căn)                                 60g
 • Thục địa                                         60g
 • Trạch tả                                          60g
 • Tri mẫu                                           60g


2. Dạng bào chế

 • Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn

3. Chỉ định

 • Trị tay chân phiền nhiệt, lưng đau, tiểu đục.

4. Liều dùng:

 • Ngày uống 12 - 16g

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.