Bổ trung dưỡng huyết thư cân phương ( Tâm đắc thần phương )

Bổ trung dưỡng huyết thư cân phương ( Tâm đắc thần phương )
Xem chi tiết ở phần dưới

bo-trung-khi-huywt-thu-can-phuong.png

Bổ trung dưỡng huyết thư cân phương ( Tâm đắc thần phương )

 

Thành phần

  • Bạch thược                         8g
  • Đương quy                          2g
  • Quế chi                              12g
  • Ngưu tất                              8g
  • Bạch truật                          12g
  • Tần giao                               8g
  • Đỗ trọng                               8g
  • Nhân sâm                           12g
  • Thục địa                             10g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị chân tay đau nhức, ngực bụng đau như dãn ra( do tà khí trúng thẳng vào lý )

Liều dùng

Sắc uống.

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.