Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)

 

Thành phần

  • Mang tiêu                             45g
  • Nhân sâm                           160g
  • Quế chi                                 80g
  • Mộc phòng kỷ                       80g
  • Phục linh                             160g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị chứng ngực đầy trướng ( chi ấm).

Liều dùng

Mang tiêu để riêng. Các vị khác sắc, lọc bỏ bã, cho Mang tiêu vào, đun nhỏ lửa, chia 2 lần uống ấm.

Ghi chú: Hễ thấy hơi ỉa lỏng là bệnh khỏi .

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.