Tần giao thang (Chứng trị chuẩn thằng)

Tần giao thang (Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tần giao thang

Tần giao thang (Chứng trị chuẩn thằng)

 

 

Thành phần

  • Bạch thược                                  6g
  • Hoàng cầm                                   4g
  • Sài hồ                                          6g
  • Bán hạ                                         4g
  • Nhân sâm                                    4g
  • Tần giao                                       6g
  • Chích thảo                                    5g
  • Phòng phong                                4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị hông sườn đau, can khí uất kết.

Liều dùng

Sắc uống.

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.