TÒNG DIỆP ĐƠN

TÒNG DIỆP ĐƠN
Xem chi tiết ở phần dưới

tong-diep-don

TÒNG DIỆP ĐƠN (Ấu ấu tu tri)

1. Thành phần

 • Chỉ xác                                           40g
 • Ma hoàng                                        2g
 • Tiền hồ                                           2g
 • Đại hoàng                                       2g
 • Phòng phong                                 40g
 • Tùng hoa                                       40g
 • Độc hoạt                                       40g
 • Quế tâm                                        2g


2. Dạng bào chế

 • Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

3. Chỉ định

 • Trị lưng gù

4. Liều dùng:

 • Ngày uống 2 -4 g

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.