Đào nhân hóa trệ thang (Y lược giải âm)

Đào nhân hóa trệ thang (Y lược giải âm)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đào nhân hóa trệ thang

Đào nhân hóa trệ thang (Y lược giải âm)

Thành phần:

  • Bạch thược                             8g
  • Hương phụ                              8g
  • Thanh bì                                  4g
  • Đào nhân                              15 hạt
  • Quy vĩ                                    12g
  • Xuyên khung                             4g
  • Hồng hoa                                  4g
  • Sài hồ                                       4g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị hai bên sườn đau (do huyết ứ, huyết trệ).

Liều dùng: Sắc uống.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.