Sinh phụ thang ( chứng trị chuẩn thắng)

Sinh phụ thang ( chứng trị chuẩn thắng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Sinh phụ thang

Sinh phụ thang

( chứng trị chuẩn thắng)

Thành phần :

  • Bán hạ                4g
  • Hậu phác             4g
  • Cam thảo             4g
  • Ngưu tất              4g
  • Sinh khương        4g
  • Can khương              4g
  • Phụ tử ( sống)            4g
  • Thương truật              8g
  • Đỗ trọng                     8g

Bào chế: Dạng sắc uống

Chỉ định : Trị lưng đau do thấp tà

Liều dùng : Sắc uống

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.