Huyết kiệt tán (Y tông kim giám)

Huyết kiệt tán (Y tông kim giám)
Xem chi tiết ở phần dưới

 

Huyết kiệt tán

Huyết kiệt tán (Y tông kim giám)

Thành phần:

  • Bồ hoàng                                       20g
  • Đương quy                                    20g
  • Diên hồ sách                                 20g
  • Huyết kiệt                                      20g
  • Quyết tâm                                     20g
  • Xích thược                                    20g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột) .

Chỉ định: Trị có thai mà có kết khối (sán hà) do huyết ứ, bụng đầy đau, hông sườn đau.

Liều dùng: Tán bột, ngày uống 12 - 16g hoặc sắc uống.

Ghi chú: Đây là bài Tiêu Dao Tán, thêm Đan bì, Chi tử và Bạc hà.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.