Hương xác tán (Trương thị y thông)

Hương xác tán (Trương thị y thông)
Xem chi tiết ở phần dưới

Hương xác tán

Hương xác tán (Trương thị y thông)

Thành phần:

 • Cam thảo sống                               1,2g
 • Chỉ xác (sao)                                   8g
 • Chích thảo                                      0,8g
 • Đương quy vĩ                                   8g
 • Hồng hoa                                         2g
 • Hương phụ                                      12g
 • Nga truật                                          4g
 • Ô dược                                            4g
 • Thanh bì                                           4g
 • Trần bì                                             4g
 • Xích thược                                      4g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị ngực, hông sườn, bụng đau, có thai bị té ngã là tổn thương thai.

Liều dùng: Ngày uống 12 - 16g

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.