Thương truật thang ( Lý đông viên )

Thương truật thang ( Lý đông viên )
Xem chi tiết ở phần dưới

thuong-truat-thang.jpg

Thương truật thang ( Lý đông viên )

Thành phần :

  • Hoàng bá                                6g
  • Phòng phong                           6g
  • Sài hồ                                   12g
  • Thương truật                         20g

Bào chế: Dạng thuốc sắc. 

Chỉ định: Trị lưng và đùi đau do thấp nhiệt.

Liều dùng: Sắc uống lúc đói.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.