TIÊN LINH TỲ TÁN

TIÊN LINH TỲ TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

tien-linh-ty-tan

TIÊN LINH TỲ TÁN (Chứng trị chuẩn thằng)

 

Thành phần

 • Chỉ xác                                     30g
 • Cốt toái bổ                               30g
 • Đào nhân                                 40g
 • Đương quy                              30g
 • Hải đồng bì                              30g
 • Huyền hồ                                 30g
 • Khương hoạt                           30g
 • Mộc hương                              30g
 • Ngưu tất                                  30g
 • Quế tâm                                  30g
 • Tân lang                                 40g
 • Tiên linh tỳ                              40g
 • Xạ hương                               10g
 • Xuyên khung                          30g

Dạng bào chế

Dạng thuốc tán (bột)

Chỉ định

Trị phụ nữ bị huyết phong, lưng đau.

Liều dùng

Mỗi lần 8g

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.