TRÁNG BẢNG ĐƠN

TRÁNG BẢNG ĐƠN
Xem chi tiết ở phần dưới

trang-bang-don

TRÁNG BẢNG ĐƠN (Thẩm thị tôn sinh)

 

Thành phần

Nhục thung dung                       20g
Thanh diêm                               20g
Phá cố chỉ                                 4g
Tiểu hồi                                     4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc tán (bột). Tán bột. Dùng Trư yêu tử 1 cái, bỏ màng trắng, xẻ ra, cho thuốc bột vào, nướng chín, lấy thuốc ra, tán bột.

Chỉ định

Trị thận hư, lưng đau, bổ nguyên khí làm mạnh tinh.

Liều dùng

Ngày uống 8 - 12g với rượu.

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.