Mộc hương thuận khí thang (Vệ sinh bảo giám)

Mộc hương thuận khí thang (Vệ sinh bảo giám)
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc hương thuận khí thang

Mộc hương thuận khí thang (Vệ sinh bảo giám)

 

 

Thành phần

 • Bạch phục linh                                  0,8g
 • Mộc hương                                      1,2g
 • Thảo đậu khấu                                 1,2g
 • Bán hạ                                             0,8g
 • Ngô thù                                            0,8g
 • Thăng ma                                           4g
 • Can khương                                     0,8g
 • Nhân sâm                                           2g
 • Thương truật                                    1,2g
 • Đương quy                                         2g
 • Sài hồ                                                4g
 • Trạch tả                                            0,8g
 • Hậu phác                                          1,6g
 • Sinh khương                                     0,8g
 • Trần bì                                              0,8g
 • Ích trí nhân                                        0,8g
 • Thanh bì                                           0,8g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị bụng, hông sườn đầy chướng, đau như kim đâm.

Liều dùng

Sắc uống.

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.