Sài hồ thư can ẩm (Thống chỉ)

Sài hồ thư can ẩm (Thống chỉ)
Xem chi tiết ở phần dưới

 Sài hồ thư can ẩm

Sài hồ thư can ẩm (Thống chỉ)

 

Thành phần

  • Bán hạ                                   4g
  • Sài hồ                                    4g
  • Thanh bì                                4g
  • Chỉ xác                                  4g
  • Sinh khương                      3 lát
  • Trần bì                                  8g
  • Mộc hương                           4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị hông sườn đau.

Liều dùng

Sắc uống.

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.