TRÁNG THẬN TÁN

TRÁNG THẬN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

trang-than-tan

 TRÁNG THẬN TÁN (Thọ thế bảo nguyên)

 

Thành phần

  • Ba kích                                180g
  • Nhục thung dung                 180g
  • Tiên linh tử                          150g
  • Đại hồi                                 150g
  • Phá cố chỉ                            150g

Tiểu hồi                                 150g
Đỗ trọng                               150g
Thanh diêm                           240g
Viễn chí                                 120g

Dạng bào chế

Dạng thuốc tán (bột) và thuốc nấu (chưng). Tán bột. Mỗi lần dùng 6g. Dùng cật lợn xẻ, cho thuốc bột vào, chưng chín. Ăn với rượu.

Chỉ định

Trị thận kinh bị hư tổn, lưng đùi và nửa người đau.

Liều dùng

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.