ĐỀ KIÊN THANG

ĐỀ KIÊN THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

de-kien-thang

ĐỀ KIÊN THANG (y dược giải âm)

 

Thành phần

  • Bạch thược                2.8g
  • Hoàng cầm                  2g
  • Phòng phong               2.8g
  • Cam thảo (sống)          2.8g
  • Hoàng liên                      2g
  • Xuyên khung                  2.8g
  • Cảo bản                         1.6g
  • Khương hoạt                  2.8g

Dạng bào chế

  • Dạng thuốc sắc

Chỉ định

  • Trị vai và lưng đau (do phong nhiệt)

Liều dùng

Sắc uống

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.