Welcome to Thuốc Quý Trong Vường | Sàn Đông Dược   Click to listen highlighted text! Welcome to Thuốc Quý Trong Vường | Sàn Đông Dược Powered By DVMS co.,ltd
Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ Thuốc Quý Trong Vườn !

Bài Thuốc Đông Y

ĐIỀU CAN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Ý dĩ nhân hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

TRÁNG BẢNG ĐƠN
Xem chi tiết ở phần dưới

MỘC QUA HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Sinh phụ thang ( chứng trị chuẩn thắng)
Xem chi tiết ở phần dưới

THẬN KHÍ HOÀN NHAN VỊ
Xem chi tiết ở phần dưới

CAM ĐẬU THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

NHỊ CHÍ HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

TIẾT MỘC HÒA TRUNG PHÁP
Xem chi tiết ở phần dưới

ỔI THẬN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Khí huyết xung hòa trục độc phương
Xem chi tiết ở phần dưới

Cát cánh chỉ xác thang ( loại chứng hoạt nhân )
Xem chi tiết ở phần dưới

Dưỡng huyết khu phong phương
Xem chi tiết ở phần dưới

THẠCH TỨ PHƯƠNG
Xem chi tiết ở phần dưới

Đào nhân hóa trệ thang (Y lược giải âm)
Xem chi tiết ở phần dưới

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)
Xem chi tiết ở phần dưới

THẤT HƯƠNG HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Đan (đơn) chi tiêu dao tán (thang) (Cục phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đao bích hùng kê phương ( Thiên gia diệu phương )
Xem chi tiết ở phần dưới

Xạ hương hoàng ( Dương thị)
Xem chi tiết ở phần dưới

Bổ tủy đan
Xem chi tiết ở phần dưới

Hương xác tán (Trương thị y thông)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thư kinh thang ( Phụ nhân đại toàn lương phương )
Xem chi tiết ở phần dưới

Hoàng liên tiểu bỉ hoàn ( Thẩm thị tôn sinh)
Xem chi tiết ở phần dưới

NHỊ ĐẬU TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

TÒNG DIỆP ĐƠN
Xem chi tiết ở phần dưới

Khung cát thang (Phổ tế bản sự phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Lưu khí ẩm tử
Xem chi tiết ở phần dưới

THẦN ỨNG HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Thanh tán thang ( Lý đông viên)
Xem chi tiết ở phần dưới

Hương quất thang (Tô trầm lương phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Phong hỏa lưỡng tế thang (Biện chứng kỳ văn)
Xem chi tiết ở phần dưới

Huyết kiệt tán (Y tông kim giám)
Xem chi tiết ở phần dưới

Trầm hương đạo khí tán (Ngự dược viện)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

HÀN THẤP THANH
Xem chi tiết ở phần dưới

TỬ THẠCH ANH HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Tần giao thang (Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tứ vật thang
Xem chi tiết ở phần dưới

Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)
Xem chi tiết ở phần dưới

Hà gian cát căn thang ( Y lược giải âm)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thương truật thang ( Lý đông viên )
Xem chi tiết ở phần dưới

Khai đàm ẩm (Biện chứng kỳ văn)
Xem chi tiết ở phần dưới

ĐỀ KIÊN THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

Thất vị thương bá tán ( thang)
Xem chi tiết ở phần dưới

BỔ CỐT CHỈ HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

THUNG DUNG TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Ma hoàng thương truật thang ( Tô trầm lương thương)
Xem chi tiết ở phần dưới

CỔ ĐỖ TỤC HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)
Xem chi tiết ở phần dưới

NGỌC SƯƠNG HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Khương hoạt đương quy thang ( chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

THIÊN MÔN ĐÔNG HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Tân định ý nhân thang ( Y học tùng nhiếp lục)
Xem chi tiết ở phần dưới

Khoan can cứu chi thang (Biện chứng kỳ văn)
Xem chi tiết ở phần dưới

Lợi cách tán ( chứng trị chuẩn thẳng )
Xem chi tiết ở phần dưới

ĐỖ TRẠCH THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

TỨ BỘI HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc hương thuận khí thang (Vệ sinh bảo giám)
Xem chi tiết ở phần dưới

Bài thuốc Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược )
Xem chi tiết ở phần dưới

ĐIỀU KINH TÁN GIA XUYÊN SƠN GIÁP
Xem chi tiết ở phần dưới

Định thống thang (Thiên gia diệu phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thư cân thang ( Chứng trị chuẩn thắng)
Xem chi tiết ở phần dưới

DẪN DƯƠNG THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

Ôn vị lưu hóa pháp ( Tân biên Trung y khinh nghiệm phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thận lịch thang ( Ngoại đài bí yếu)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thược dược tán (Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tứ vị chỉ thực tán (Y học nhập môn)
Xem chi tiết ở phần dưới

TRÁNG THẬN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Sài hồ thư can ẩm (Thống chỉ)
Xem chi tiết ở phần dưới

UY LINH TIÊN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Tạo giác tử hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

ĐƯƠNG QUY ĐỊA HOÀNG ẨM
Xem chi tiết ở phần dưới

CAN KHƯƠNG THƯƠNG TRUẬT THANG GIA GIẢM
Xem chi tiết ở phần dưới

Sài hồ sơ can tán (Huyền chỉ)
Xem chi tiết ở phần dưới

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

TIÊN LINH TỲ TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

THƯ CÂN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

TRUNG HÒA THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

Tiểu bán hạ thang ( thiên kim yếu phương )
Xem chi tiết ở phần dưới

Hoàng liên tiểu bỉ hoàn ( Lý đông viên )
Xem chi tiết ở phần dưới

Tiểu hương bì hoàn (Ngự dược viện)
Xem chi tiết ở phần dưới

THÍCH HIỆU TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Khương hoạt thắng thấp thang ( Chứng trị chuẩn thắng)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thần hiệu việt đào tán ( Vệ sinh bảo giám )
Xem chi tiết ở phần dưới

CAN KHƯƠNG LINH TRUẬT THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

Bổ dưỡng ngũ tạng thần dược ( Thần phương )
Xem chi tiết ở phần dưới

Quế chi tán ( Bản sự)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tư âm bổ tủy đơn( Y thuần thặng nghĩa)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đương quy huyết kiện hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

TÁN TRỆ HOÀN
Xem chi tiết ở phần dưới

TỨ QUÂN TỬ THANG GIA SÀI HỒ THANH BÌ
Xem chi tiết ở phần dưới

Chỉ xác tán ( Loại chứng phổ tế bản sự )
Xem chi tiết ở phần dưới

Khung quy thược dược thang ( Chứng trị chuẩn thằng)
Xem chi tiết ở phần dưới

DƯỠNG THẬN TÁN
Xem chi tiết ở phần dưới

Quy tu thang ( thẩm thị tôn sinh)
Xem chi tiết ở phần dưới

Ức thanh hoàn ( Trương thị y thông)
Xem chi tiết ở phần dưới

Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)
Xem chi tiết ở phần dưới

Ý dĩ phụ tử tán( kim quỹ yếu lược)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)
Xem chi tiết ở phần dưới

BỔ THẬN THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

Thực phẩm hữu cơ

Không tìm thấy Feed
Click to listen highlighted text! Powered By DVMS co.,ltd