Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)

Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)

 

Thành phần

  • Mộc phòng kỷ                         120g
  • Quế chi                                     30g
  • Nhân sâm                               160g
  • Thạch cao                                 40g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị thủy ẩm ở hoành cách ( chi ẩm), ngực đầy trướng.

Liều dùng

Sắc uống.

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.