Đông Dược Theo Tên Khoa Học

Calamus henryanus Becc.
Xem chi tiết ở phần dưới

Juglans regia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Jatropha podagrica Hook.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cycas inermis Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Mirabilis jalapa L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Talinum pani culatum (Jacq.) Gaertn.
Xem chi tiết ở phần dưới

Marsdenia tonkinensis Cost.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard
Xem chi tiết ở phần dưới

Nicotiana rustica L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Amaranthus lividus L. - Amaranthus viridis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Allophyllus glaber Radlk.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ardisia verbassifolia Mez
Xem chi tiết ở phần dưới

Hedyosmum orientale Merr. et Chun.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ehretia asperula Zoll. & Mor
Xem chi tiết ở phần dưới

Bauhinia lakhonensis Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pegia sarmentosa (Lecomte) Hand.-Mazz
Xem chi tiết ở phần dưới

Nicotiana tabacum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Tournefortia montana Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Croton joufra Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygonatum punctatum Royle
Xem chi tiết ở phần dưới

Trichosanthes pedata Merr. et Chun
Xem chi tiết ở phần dưới

Cocculus orbiculatus (Thunb.) DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Myriactis nepalensis Less
Xem chi tiết ở phần dưới

Phyllanthus pulcher Wall. ex Muell.-Arg.
Xem chi tiết ở phần dưới

Carum carvi L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pentapetes phoenicea L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Phymatosorus lucidus (Roxb.) Pic.
Xem chi tiết ở phần dưới

Nepenthes annamensis Macfarl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Mitrella touranensis Ban
Xem chi tiết ở phần dưới

Wedelia chinensis (Osbeck) Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Passiflora cupiformis Mast.
Xem chi tiết ở phần dưới

Merremia hederacea (Burm.f.) Hall.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Maoutia puya (Hook.f.) Wedd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Euphorbia coudercii Gagnep
Xem chi tiết ở phần dưới

Hydnocarpus kurzii (King) Warb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata
Xem chi tiết ở phần dưới

Cleghornia malaccensis (Hook.f.) King et Gamble
Xem chi tiết ở phần dưới

Ocimum basilicum L
Xem chi tiết ở phần dưới

Canavalia ensiformis (L.) DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Dendrocnide sinuata (Blume) Chew
Xem chi tiết ở phần dưới

Cucumis sativus L. var. conomon (Thunb.) Mak
Xem chi tiết ở phần dưới

Murdannia divergens (C.B.Clarke) Bruckn
Xem chi tiết ở phần dưới

Hoya pubens Cost
Xem chi tiết ở phần dưới

Chlorophytum capense (L.) Kuntze
Xem chi tiết ở phần dưới

Cynoglossum lanceolatum Forssk.
Xem chi tiết ở phần dưới

Crotalaria quinquefolia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Daphniphyllum glaucescens Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Ardisia conspersa E. Walker
Xem chi tiết ở phần dưới

Gomphandra tetrandra (Wall.) Sleum
Xem chi tiết ở phần dưới

Manihot esculenta Crantz
Xem chi tiết ở phần dưới

Amaranthus spinosus L
Xem chi tiết ở phần dưới

Illigera dunniana Levl. - I. rhodantha Hance
Xem chi tiết ở phần dưới

Capsicum frutescens L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sphaenomeris chinensis (L.) Max
Xem chi tiết ở phần dưới

Tagetes erecta L
Xem chi tiết ở phần dưới

lyonia ovalifolia var. rubrovenia ( Merr.) Judd
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygala arvensis Willd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Coreopsis lanceolata L
Xem chi tiết ở phần dưới

Bowringia callicarpa Champ. ex Benth.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fraxinus chinensis Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Symplocos paniculata (Thunb.) Wall. ex D. Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Tylophora flexuosa R. Br.
Xem chi tiết ở phần dưới

Thymus vulgaris L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Mucuna birdwoodiana Tutch
Xem chi tiết ở phần dưới

Apium graveolens L
Xem chi tiết ở phần dưới

Diospyros malabarica (Desr.) Kostel
Xem chi tiết ở phần dưới

Cyclea polypetala Dunn
Xem chi tiết ở phần dưới

Blechnum orientale L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Averrhoa carambola L
Xem chi tiết ở phần dưới

Durio zibethinus Murr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rotala rotundiflora (Roxb.) Koehne.
Xem chi tiết ở phần dưới

Galeola nudiflora L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygala sibirica L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygonum persicaria L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Laurus nobilis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Melastoma malabathrica L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Clianthus scandens (Lour.) Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Itoa orientalis Hemls
Xem chi tiết ở phần dưới

Fimbristylis globulosa (Retz.) Kunth
Xem chi tiết ở phần dưới

Basella rubra L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Glochidion zeylanicum A. Juss.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cornus controversa Hemsl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygonum flaccidum Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Nyctanthes arbor-tristis L
Xem chi tiết ở phần dưới

Trichosanthes cucumerina L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Triumfetta pilosa Roth
Xem chi tiết ở phần dưới

Quercus acutissima Carruth.
Xem chi tiết ở phần dưới

Callitriche stagnalis Scop.
Xem chi tiết ở phần dưới

Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.
Xem chi tiết ở phần dưới

Selaginella helferi Warb
Xem chi tiết ở phần dưới

Butea suberba Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Stephania venosa (Blume) Spreng.
Xem chi tiết ở phần dưới

Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. et Mor
Xem chi tiết ở phần dưới

Wedelia urticaefolia (Blume) DC. ex Wight
Xem chi tiết ở phần dưới

Eupatorium heterophyllum DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Sesbania sesban (L.) Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Aeginetia acaulis (Roxb.) Walp.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Ravens
Xem chi tiết ở phần dưới

: Huperzia hamiltonii (Spreng.) Trevis
Xem chi tiết ở phần dưới

Panax bipinnatifidus Seem
Xem chi tiết ở phần dưới

Solanum melongena L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sansevieria canaliculata Carr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Stephania kwangsiensis H. S. Lo
Xem chi tiết ở phần dưới

Ricinus communis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Carissa spinarum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Syzygium samarangense (Blume) Merr. et Perry
Xem chi tiết ở phần dưới

Pilea peltata Hance
Xem chi tiết ở phần dưới

Amaranthus caudatus L
Xem chi tiết ở phần dưới

Byttneria aspera Colebr. in Roxb
Xem chi tiết ở phần dưới

Salvia splendens Ker-Gawl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi In Nichols.
Xem chi tiết ở phần dưới

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.