Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)

Chuyên mục: Bài Thuốc Đông Y
Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)
Xem chi tiết ở phần dưới

Trầm hương thăng giáng tán

Trầm hương thăng giáng tán (Ngực dược viện)

Thành phần:

 • Bạch truật                                   40g
 • Kha tử                                        20g
 • Tam lăng                                     80g
 • Chích thảo                                 160g
 • Khương hoàng                           160g
 • Tân lang                                      10g
 • Đại phúc bì                                  20g
 • Mạch nghiệt                                 40g
 • Thần khúc                                   40g
 • Hậu phác                                     40g
 • Nga truật                                      80g
 • Trầm hương                                 10g
 • Hồng hoa                                     160g
 • Nhân sâm                                     20g
 • Trần bì                                         160g
 • Ích trí nhân                                    80g
 • Ô dược                                         40g
 • Tử tô (lá)                                       40g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị khí không thăng giáng được, hông và cơ đau như kim đâm, ngực có bỉ khối.

Liều dùng: Ngày uống 16g.

Ghi chú: Bài này còn gọi là Trầm Hương Đạo Khí Tán.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None