Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)

Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đan chi tức thống thang

Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)

Thành phần:

  • Bạch thược                                     12g
  • Hương phụ                                      12g
  • Phật thủ                                          12g
  • Đan sâm                                          12g
  • Linh chi (sao)                                   10g
  • Sài hồ                                             10g
  • Đương quy                                      10g
  • Nguyên hồ                                       12g
  • Tam thất phấn                                   3g
  • Cam thảo                                          6g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Thư can, lý khí.

Liều dùng: Tam thất phấn để riêng, uống với nước thuốc sắc.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.