Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)

Chuyên mục: Bài Thuốc Đông Y
Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)
Xem chi tiết ở phần dưới

Tiểu long hội hoàn

Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)
 

Thành phần:
•    Đại hoàng                       12g
•    Long đởm thảo                12g
•    Sơn chi                           12g
•    Đương quy                      12g
•    Lô hội                              12g
•    Xạ hương                        1 ít
•    Hoàng liên                       12g
•    Mộc hương                       4g
•    Xuyên khung                   16g
Bào chế: Dạng thuốc hoàn. tán bột, làm hoàn.
Chỉ định: Trị khí bị uất, hông sườn đau do can đởm hỏa thịnh.
Liều dùng: Ngày uống 18 - 12g với nước sắc Gừng.
Ghi chú: Liều lượng này theo TQYHĐT Điển, còn liều lượng theo THDYPTĐ Toàn lại rất cao.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None