Ức thanh hoàn ( Trương thị y thông)

Ức thanh hoàn ( Trương thị y thông)
Xem chi tiết ở phần dưới

Ức thanh hoàn

Ức thanh hoàn ( Trương thị y thông)

Thành phần:

  • Hoàng liên                     240g
  • Ngô thù                          40g

Bòa chế: Dạng thuốc hoàn. Sắc cho khô, bỏ Ngô thù đi, còn Hoàng liên đun sống cho khô, tán bột, làm hoàn.

Chỉ định: Trị can có hỏa, dưới sườn (hông) đau tức.

Liều dùng: Ngày uống 8 - 12g lúc đói.

Ghi chú: Bài này thành phần các vị thuốc giống bài Tả Kim Hoàn nhưng chế biến khác nhau

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.