Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)

Chuyên mục: Bài Thuốc Đông Y
Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đại hoàng tán

Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)

Thành phần:

Bào chế: dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị hông sườn cứng như đá.

Liều dùng: Ngày uống 12 - 16g.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None