Sài hồ sơ can tán (Huyền chỉ)

Sài hồ sơ can tán (Huyền chỉ)
Xem chi tiết ở phần dưới

Sài hồ sơ can tán

Sài hồ sơ can tán (Huyền chỉ)

Thành phần:

  • Bạch thược                                6g
  • Hương phụ                                 6g
  • Trần bì                                       8g
  • Chỉ xác                                      6g
  • Sài hồ                                        8g
  • Xuyên khung                              6g
  • Chích thảo                                 2g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị giận dữ làm tổn thương đến can, sườn bên trái đau, lúc nóng, lúc lạnh.

Liều dùng: Ngày uống 8g

Ghi chú: Sách Trung Hoa Danh Y Phương Tễ Đại Toàn ghi bài này của Cảnh Nhạc Toàn Thư

             Đây là bài Tứ Nghịch Tán thêm Hương phụ, Trần bì và Xuyên Khung. Trị tâm và tỳ đều hư, lo sợ hồi hộp, hay quên thần kinh suy nhược, cơ thể suy nhược.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.