Trầm hương đạo khí tán (Ngự dược viện)

Trầm hương đạo khí tán (Ngự dược viện)
Xem chi tiết ở phần dưới

Trầm hương đạo khí tán

Trầm hương đạo khí tán (Ngự dược viện)

Thành phần:

 • Bạch truật                                     40g
 • Kha tử bì                                      20g
 • Tam lăng                                       80g
 • Chích thảo                                   160g
 • Khương hoàng                             160g
 • Tân lang                                        10g
 • Đại phúc bì                                    20g
 • Mạch nha                                      40g
 • Thần khúc                                     40g
 • Hậu phác                                      40g
 • Nga truật                                       80g
 • Trầm hương                                  40g
 • Hồng hoa                                     160g
 • Nhân sâm                                      20g
 • Trần bì                                          160g
 • Hương phụ                                     40g
 • Ô dược                                          40g
 • Tử tô (lá)                                        40g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị khí không thăng giáng được, hông và cơ đau như kim đâm, ngực có hòn khối.

Liều dùng: Ngày uống 16g.

Ghi chú: Bài này còn gọi là Trầm Hương Thăng Giáng Tán. Sách chứng trị chuẩn thằng có thêm Ích trí nhân.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.