Định thống thang (Thiên gia diệu phương)

Định thống thang (Thiên gia diệu phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

 Định thống thang

Định thống thang (Thiên gia diệu phương)

Thành phần:

 • Bạch chỉ                                 15g
 • Nam tinh (chế)                         15g
 • Thảo ô                                      9g
 • Bạch phụ tử                             15g
 • Ngô công                              2 con
 • Thăng ma                                 12g
 • Cương tằm                               12g
 • Phòng phong                             12g
 • Thiên ma                                  15g
 • Khương hoạt                             12g
 • Tán di                                       12g
 • Toàn yết                                     9g
 • Kinh giới                                   12g
 • Tế tân                                        9g
 • Xuyên khung                             30g
 • Xuyên ô                                     9g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Thông kinh, chỉ thống, trị dây thần kinh sinh ba đau.

Liều dùng: Sắc uống.

Ghi chú: Vì Xuyên ô, Thảo ô là các vị thuốc có độc, có thể bị ngộ độc với biểu hiện nôn mửa, muốn nôn, miệng lưỡi tê, tay chân run, do đó khi uống cần theo dõi phản ứng. Nếu có phản ứng nhẹ thì phải bớt liều xướng còn 3 gam, nếu phản ứng nặng có thể bỏ hẳn hoặc chia uống làm nhiều lần, mỗi lần chỉ uống 10 -30 ml là được (để phân tán tác dụng độc)

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.