BỔ THẬN THANG

BỔ THẬN THANG
Xem chi tiết ở phần dưới

bo-than-thang

BỔ THẬN THANG  (Thẩm thị tôn sinh)

 

Thành phần

  • Đỗ trọng                           4g
  • Hồi hương                        4g
  • Phá cố chỉ                        4g
  • Đương quy                       4g
  • Huyền hồ sách                  4g
  • Tri mẫu                             4g
  • Hoàng bá                          4g
  • Ngưu tất                           4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc

Chỉ định

Trị thắt (eo) lưng đau.

Liều dùng

Sắc uống

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.